Spring over hovedmenu

Protokollat af 19-11-2018

Sag nr. FV2017.0096 Børge Dahl

Lærernes Centralorganisation mod AOF Center Sydjylland.

Parterne var enige om at forlige uoverensstemmelserne angående lokallønspulje og -tillæg. Vedrørende størrelsen af startpuljen fandt opmanden, at forholdene i marts 2008 var så atypiske, at der skal findes en beregningsmetode, der retter op på dette forhold. Startpuljen findes passende at kunne fastsættes til et årligt beløb på 5.000 kr. i 1.10.97-niveau pr. årsværk. Ved opgørelsen af den aktuelle pulje pr. 1. januar 2019 skal der gås frem som angivet i overenskomstparternes 2013-vejledning.