Spring over hovedmenu

Protokollat af 20-09-2018

Sag nr. FV2018.0042 Lene Pagter Kristensen

Fagligt Fælles Forbund mod DI Overenskomst I for Magnus Olesen A/S.

Forudsætningen for at oppebære sygeløn efter § 19, stk. 1, litra a, i Træ- og Møbeloverenskomsten er, at de 6 måneders anciennitet er opnået inden sygdommens indtræden.