Spring over hovedmenu

Protokollat af 25-06-2018

Sag nr. FV2017.0166 Jens Kristiansen

Fagligt Fælles Forbund mod Odense renovation.

Ikke krav på godtgørelse efter afskedigelse af en medarbejder som følge af en straffedom for forhold begået i fritiden.