Spring over hovedmenu

Protokollat af 06-03-2018

Sag nr. FV2018.0015 Tine Vuust og Tonny Wulff

3F Bygge, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening for murersjakket på Grønttorvet Blok 1 mod Dansk Byggeri for Larsen & Egelund ApS

En akkordaftale måtte ikke indebære en dårligere aflønning end den betaling, som murersjakket kunne opnå efter opmåling af arbejdet på grundlag af priskuranterne.