Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 30-11-2018

Sag nr. AR2018.0694

Dansk Arbejdsgiverforening for DI Overenskomst for DSB SOV mod Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund for et antal medlemmer af dette forbund

Medarbejdere pålagt skærpet bod, da arbejdsnedlæggelser fortsatte efter et forberedende retsmøde i Arbejdsretten.

Sagen vedrørte en række arbejdsnedlæggelser, der vedrørte forskellige medarbejdergrupper i en virksomhed, og som umiddelbart havde forskellige årsager. 

Retsformanden pålagde medarbejderne en skærpet bod, da arbejdsnedlæggelserne fortsatte efter et forberedende retsmøde i Arbejdsretten.