Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 30-11-2018

Sag nr. AR2018.0694

Dansk Arbejdsgiverforening for DI Overenskomst for DSB SOV mod Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund for et antal medlemmer af dette forbund

Medarbejdere pålagt skærpet bod, da arbejdsnedlæggelser var led i en systematisk aktion

Sagen vedrørte, hvorvidt en række arbejdsnedlæggelser, der vedrørte forskellige medarbejdergrupper i en virksomhed, og som umiddelbart havde forskellige årsager, var led i en systematisk aktion.

Retsformanden fandt, at arbejdsnedlæggelserne udsprang af det samme overordnede forhold. På den baggrund, og da arbejdsnedlæggelserne var rettet mod samme arbejdsgiver og var sket inden for et kort tidsrum, fandt retsformanden, at arbejdsnedlæggelserne var led i en systematisk aktion. Medarbejderne skulle derfor betale en skærpet bod.