Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 13-12-2018

Sag nr. FV2018.0120 Poul Sørensen

Danmarks Lærerforening for A mod X Kommune

A's forseelse burde have været afgjort med en alvorlig advarsel frem for opsigelse, og der er derfor ikke den fuldt nødvendige proportionalitet mellem A's forseelse og skoleledelsens sanktion.