Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 19-01-2018

Sag nr. FV2016.0174 Poul Sørensen

Fagligt Fælles Forbund mod DI Overenskomst I (AKT) v/ DI for Keolis Bus Danmark A/S

Henset til at arbejdsgiveren har overladt det til buschaufførerne selv at indberette deres overtid, findes den tid, der for chaufførerne er forbundet med indberetningen at være direkte knyttet til deres arbejde som buschauffører. Udfyldelse af overtidssedler er således effektiv arbejdstid, jf. Landsoverenskomst for rutebilkørsel i provinsen mellem DI overenskomst I (AKT) og Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen, hvormed dette udløser krav på overtidsbetaling, såfremt indberetningen ikke kan foretages inden for chaufførens normale arbejdstid.