Spring over hovedmenu

Kendelse af 28-11-2019

Sag nr. 20170578 Lars Hjortnæs

Serviceforbundet for A mod B ApS (nu under konkurs)

Opsigelse af frisør var ikke sagligt.