Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 04-02-2019

Sag nr. 20180768 og 20180769 Lene Pagter Kristensen

3F for A og B mod DI for Bornholms Andelsmejeri

Afskedigelsen af to medarbejdere var rimeligt begrundet i arbejdsmangel.