Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 17-01-2019

Sag nr. AR2018.0642

Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Den Specialpædagogiske dagbehandlingsinstitution Sputnik ApS mod Lærernes Centralorganisation

Lærernes Centralorganisations blokade mod en dagbehandlingsinstitution var lovlig

Sagen angik, om Lærernes Centralorganisations blokade mod en dagbehandlingsinstitution, der havde indgået en overenskomst med Socialpædagogernes Landsforbund, var lovlig.

Arbejdsgiversiden gjorde under sagen gældende, at det arbejde, som LC ønskede at indgå overens­komst for, allerede var dækket af den overenskomst, som institutionen havde med Socialpædago­gernes Landsforbund (SL-overenskomsten), og at blokaden til støtte for LC's overenskomstkrav derfor var ulovlig.

Arbejdsretten fandt, at det ikke kunne lægges til grund, at lærere, der udførte undervisning på dag­behandlingsinstitutionen i henhold til folkeskoleloven, kunne anses for at være beskæftiget med "det pædagogiske arbejde" i SL-overenskomstens forstand. Lærernes undervisningsarbejde på insti­tutionen var således ikke omfattet af SL-overenskomsten, og en overenskomst med Lærernes Cen­tralorganisation ville således ikke indebære, at det pågældende arbejde blev undergivet dobbelt overenskomstdækning. SL-overenskomsten var således ikke til hinder for, at Lærernes Centralorga­nisation kunne fremsætte krav om at overenskomstdække lærernes undervisningsarbejde på institu­tionen og til støtte herfor etablere konflikt i form af blokade.