Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 19-09-2019

Sag nr. AR2019.0128

Fagbevægelsens Hovedorganisation for HK Danmark (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Berlingske Media A/S (advokat Elisabeth la Cour)

Medarbejder var omfattet af Funktionæroverenskomsten

Sagen angik, om As ansættelse hos Berlingske Media A/S var omfattet af Funktionæroverenskomsten mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og HK Privat, eller om ansættelsen faldt uden for overenskomsten, idet A måtte anses for at have været arbejdsgiverens tillidsrepræsentant i forhold til de øvrige ansatte.

Arbejdsretten fandt, at As ansættelse ikke kunne holdes uden for Funktionæroverenskomsten, og at hun dermed havde ret til at blive stillet som efter denne overenskomst. A havde herefter krav på efterbetaling af pension og bidrag til fritvalgskonto