Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens dom af 20-12-2019

Sag nr. AR2018.0620

ITD Arbejdsgiver for HM Transport ApS (advokat Maria Bekke Eiersted) mod Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund, 3F (advokat Ann-Beth Kirkegaard)

Mail til en konfliktramt virksomheds kunde var ikke et ulovligt kollektivt kampskridt i form af opfordring til boykot

 Sagen angik, om en mail fra en arbejdstagerorganisation til en konfliktramt virksomheds kunde var en opfordring til boykot af virksomheden og dermed et ulovligt kollektivt kampskridt.

 3F Varde-Billund havde i august 2018 afsendt konfliktvarsel til HM Transport ApS. Varslet blev fulgt op af sympatikonfliktvarsler fra LO. Konflikterne skulle træde i kraft den 10. september 2018.

 Den 13. september 2018 skrev en medarbejder fra 3F Varde-Billund en mail til direktøren for Skive Køletransport A/S, som havde HM Transport som underleverandør. I mailen blev der bl.a. spurgt til, om Skive Køletransport ville "trække" HM Transport ud. Samme dag indtalte medarbejderen hos 3F en besked med et lignende indhold på direktørens telefonsvarer.

 Arbejdsretten udtalte, at det følger af arbejdsretlig praksis, at arbejdstagerorganisationer ikke som led i en konflikt må opfordre til boykot af en konfliktramt virksomhed, hverken ved offentlige udtalelser eller ved direkte henvendelse til den konfliktramte virksomheds nuværende eller kommende kunder og forretningsforbindelser.

 Arbejdsretten udtalte videre, at mailen og efterfølgende telefonbesked ikke var formuleret som en opfordring til, at Skive Køletransport skulle afbryde samarbejdet med HM Transport, og at henvendelserne efter deres indhold og den sammenhæng, de fremkom i, heller ikke naturligt måtte opfattes sådan, at de havde til formål at presse Skive Køletransport til at afbryde samarbejdet med HM Transport. Det kunne ikke føre til en anden vurdering, at der i henvendelserne blev anvendt et jargonpræget udtryk for ophør af samarbejde eller lignende. Arbejdsretten lagde endvidere efter bevisførelsen til grund, at baggrunden for henvendelserne var et ønske om at få be- eller afkræftet konkrete forlydender om, at Skive Køletransport ville afbryde samarbejdet med HM Transport, idet dette kunne have betydning for, hvilke videre konfliktskridt det ville være relevant for 3F at overveje. Henvendelserne blev ikke fulgt op, og efterfølgende blev overenskomstens procedure for indhentelse af oplysninger fulgt.

 På den anførte baggrund fandt Arbejdsretten, at mailen ikke udgjorde et ulovligt kollektivt kampskridt.