Spring over hovedmenu

Forlig efter Tilkendegivelse af 11-09-2019

Sag nr. FV2019.0005 Børge Dahl

FOA – Fag og Arbejde mod KL for Trekantområdets Brandvæsen

I strid med Overenskomsten at pålægge beredskabspersonalet at stå til rådighed for tilkald, uden for den normale arbejdstid, uden en aftale herom. Parterne tog tilkendegivelsen til efterretning og enedes på det grundlag om en forligsmæssig afslutning af sagen.