Spring over hovedmenu

Kendelse af 10-12-2019

Sag nr. FV2019.0116 Marianne Højgaard Pedersen

HK Privat mod DI Overenskomst II for Arla Foods AMBA

Tre stillinger som Senior Site Planner i Arla Foods var omfattet af Mejeribranchens Funktionæroverenskomst §1, litra e om "planlæggere", idet stillingerne indebar selvstændige beslutninger, valg af stor betydning for virksomheden i planlægningen samt disponering af ordrerne.