Spring over hovedmenu

Kendelse af 01-02-2019

Sag nr. FV2018.0060 Poul Søgaard

Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Dansk Byggeri for K2 Leseni s.r.o.

Tilstrækkeligt godtgjort, at der var indbetalt til en supplerende pensionsordning i hjemlandet i overensstemmelse med parternes protokollat om pensionsforhold for udstationerede virksomheder. Da differencen i forhold til den overenskomstmæssige pensionsindbetaling var indbetalt til PensionDanmark, kunne klagers krav vedrørende pension ikke tages til følge.

Medarbejderne havde ligeledes afholdt ferie efter tjekkiske regler, og virksomheden kompenserede for den 5. ferie­uge efter danske regler ved løbende at udbetale 4,5 % af lønnen som feriepenge. Dette medførte en besparelse i forhold til de danske regler om feriegodtgørelse. Virksomhedens besparelse blev herefter fastsat skønsmæssigt.