Spring over hovedmenu

Kendelse af 11-07-2019

Sag nr. FV2019.0023 Børge Dahl

FOA – Fag og Arbejde for A mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CareLink A/S

Sagen angår handicaphjælpere ansat til respirator- og handicaphjælp med hovedarbejdssted i
borgerens hjem, men pligt til at møde uden for borgerens hjem, når arbejdet fordrer dette.
Spørgsmålet er, om en handicaphjælper, der skal give møde uden for borgerens hjem, har krav på
betaling for ekstra transporttid og -udgifter.