Spring over hovedmenu

Kendelse af 16-04-2019

Sag nr. FV2019.0013 Jon Stokholm

Dansk Metal og Blik- og Rørarbejderforbundet mod Tekniq for Kemp & Lauritzen A/S

I henhold til overenskomstparternes aftale skulle der betales zonepenge i den periode, hvor det overenskomstfastsatte måleprogram fastslog, at der var mere end 7 km fra virksomhedens adresse til arbejdsstedet, og indtil arbejdsgiveren igen kunne dokumentere, at der var over 7 km til arbejdsstedet ifølge edb-programmet.