Spring over hovedmenu

Kendelse af 16-06-2019

Sag nr. FV2019.0019 Lars Hjortnæs

Finansforbundet for A mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for X Bank

En tillidsrepræsentants udtalelser fandtes ikke at have haft en sådan karakter, at der forelå grov misligholdelse af ansættelsesforholdet eller tvingende grunde til afskedigelse. A fik således krav på en godtgørelse, svarende til 12 måneders løn, for uberettiget bortvisning og afskedigelse.