Spring over hovedmenu

Kendelse af 19-07-2019

Sag nr. FV2019.0042 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Dansk Byggeri for B.C.I.

Virksomheden havde ikke aflønnet sine medarbejdere i overensstemmelse med Overenskomsten, hvorfor efterbetalingskrav blev fastsat af voldgiftsretten, svarende til virksomhedens besparelse.