Spring over hovedmenu

Kendelse af 19-09-2019

Sag nr. FV2018.0132 Poul Søgaard

HK Danmark for SAM-Data klubben i 3F mod Fagligt Fælles Forbund (3F)

3F var berettiget til at opsige Tryghedsaftalen over for SAM-Data klubben uden samtidig at opsige den over for de øvrige klubber, som er parter i aftalen.