Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-07-2019

Sag nr. FV2019.0053 Jytte Scharling

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for X

Gældende overenskomst med Fagligt Fælles Forbund i forbindelse med beskæftigelsen af udenlandske arbejdstagere på en række byggepladser var ikke overholdt, hvorfor et efterbetalingskrav blev fastsat.