Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-05-2019

Sag nr. FV2018.0075 Lene Pagter Kristensen, Marianne Højgaard Pedersen og Hanne Schmidt

CO-industri mod DI Overenskomst I for Mostostal Zabrze Realizacje Przemyslowe S.A.

Den udstationerede virksomhed hjemmehørende i Polen, som er omfattet af Industriens Overenskomst, kan godt modregne de pensionsbidrag, som virksomheden i Polen er forpligtet til at indbetale til ZUS.

"Dokumenterede bidragsomkostninger til en arbejdsmarkedspension i hjemlandet" må forstås som alle udgifter, som den udenlandske virksomhed i forvejen betaler til en pensionsordning i hjemlandet for de udstationerede medarbejdere, og som i sammenhængen må anses for løndele for de pågældende medarbejdere, uden at det i den forbindelse kan tillægges nogen betydning, om der er tale om overenskomstmæssige forpligtelser eller forpligtelser, som følger af lovgivningen.