Spring over hovedmenu

Kendelse af 20-05-2019

Sag nr. FV2018.0089 Marianne Højgaard Pedersen, Lene Pagter Kristensen og Hanne Schmidt

CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund mod DI Overenskomst I for Scania Danmark A/S

§ 19, stk. 5, 1. pkt., i Industriens Funktionæroverenskomst hjemler ikke en pligt til, at virksomhedens ledelse på begæring fra en tillidsrepræsentant at deltage i en forhandling om den generelle ramme for virksomhedens årlige lønregulering.