Spring over hovedmenu

Kendelse af 24-06-2019

Sag nr. FV2018.0118 Jytte Scharling

Gymnasieskolernes Lærerforening for A mod Grønlands Selvstyre Økonomi- og Personalestyrelse

En professionsbacheloruddannelse er ikke en akademisk bachelor- eller kandidatuddannelse, hvorfor denne ikke er omfattet af AC-overenskomstens anvendelsesområde.