Spring over hovedmenu

Kendelse af 27-03-2019

Sag nr. FV2018.0069 Oliver Talevski

FOA – Fag og Arbejde mod KL – Kommunernes Landsforening for Aalborg Kommune

Holddriftsaftalens § 5, stk. 1, kan ikke forstås således, at der optjenes timer (til afspadsering eller vederlæggelse) i situationer, hvor en medarbejder på 1. skiftehold (dagvagt) arbejder mere end 8 timer.