Spring over hovedmenu

Kendelse af 27-09-2019

Sag nr. FV2018.0157 Lars Hjortnæs

Forhandlingsfællesskabet mod Kommunernes Landsforening

Funktionsvederlaget i henhold til § 3 ("kommunaldirektørreglen") i Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling, skal beregnes således, at det er den løn, som vedkommende, der til sin tid ansættes i kommunaldirektørstillingen, har krav på efter de herom gældende regler (hvorefter aflønningen af en kommunaldirektør består af løntrin, særligt tillæg og yderligere tillæg (topcheftillæg)).