Spring over hovedmenu

Kendelse af 27-09-2019

Sag nr. FV2019.0066 Jon Stokholm

3F ─ Fagligt Fælles Forbund for A mod Dansk Byggeri for X A/S

Bortvisningen anses for at have været berettiget, som følge af As respektløse adfærd ved udsendelse af e-mail, der indeholdte alvorlig kritik af ledelsen.