Spring over hovedmenu

Kendelse af 28-01-2019

Sag nr. FV2018.0098 Oliver Talevski

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Falcks Redningskorps A/S

Døgnvagtsminutter (opgavetiden) i garanti­­døgnvagter, jf. Redderoverenskomsten, side 169, pkt. 5, skal ikke regnes fra redderen bliver kaldt ud men først fra bilens afgang til opgaven.