Spring over hovedmenu

Kendelse af 28-03-2019

Sag nr. FV2018.0141 Marianne Højgaard Pedersen

Faglig Fælles Forbund (3F) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Sjælland

Ansættelse som ufaglært serviceassistent efter Overenskomsten om Løn- og Arbejdsforhold for erhvervsuddannede serviceassistenter, ufaglærte serviceassistenter og serviceassistentelever kan alene ske i de tilfælde, hvor medarbejderen inden udgangen af det andet ansættelsesår er fyldt 25 år, og på dette tidspunkt kan påbegynde en voksenelev-uddannelse som faglært serviceassistent.