Spring over hovedmenu

Kendelse af 06-06-2019

Sag nr. FV2019.0022 Børge Dahl

HORESTA Arbejdsgiver mod 3F Privat Service, Hotel og Restauration for og med 3F København

Søgnehelligdagsordningen var administreret i strid med overenskomsten jf. Overenskomst mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Privat Service, Hotel og Restauration, Del 2, Protokollat 5, ved med urette at have opkrævet Særligt løntillæg. Dog fandtes der ikke grundlag for at kræve tilbagebetaling heraf.