Spring over hovedmenu

Kendelse af 09-09-2019

Sag nr. FV2018.0162 Oliver Talevski

HK/Kommunal, DJØF, Forbundet Arkitekter og Designere, Ingeniørforeningen IDA og Lærernes Centralorganisation mod KL – Kommunernes Landsforening

Det ekstraordinære pensionsbidrag, der skal betales efter chelønaftalens § 18, stk. 1, nr. 2, skal beregnes på grundlag af lønnen inklusiv pensionsbidrag.