Spring over hovedmenu

Protokollat af 25-01-2019

Sag nr. FV2018.0119 Børge Dahl, Poul Søgaard Jytte Scharling

3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (3F/BJMF) mod Dansk Byggeri for Adecco A/S

Da Arbejdsretten er enekompetent til tvister om, hvorvidt der foreligger aftale om faglig voldgift, og fortolkning af en aftale om faglig voldgift, jf. Arbejdsretslovens § 9, stk. 1, nr. 7, kan den faglige voldgiftsret ikke tage stilling til realiteten i en del af klagers påstande.