Spring over hovedmenu

Protokollat af 29-01-2019

Sag nr. FV2018.0074 Poul Søgaard

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Burcharth Gulventreprise A/S

Sagen blev ikke afvist, selvom indklagede virksomhed er gået konkurs, da klager fortsat har en retlig interesse i at få prøvet betalingskravet.

Da arbejdet anses som udført i akkorden og efter aftale med arbejdsgiveren, bør kravet fastsættes med udgangspunkt i Gulvoverenskomstens § 29, stk. 2. Det har ingen betydning, at der ikke blev rettet henvendelse til arbejdsgiveren om betaling forinden arbejdets udførelse, og betalingskravet blev herefter fastsat skønsmæssigt.