Spring over hovedmenu

Retsformandsafgørelse af 4. september 2019 04-09-2019

Sag nr. AR2018.0299

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for KN Rengøring I/S.

Virksomhedsoverdragelsesloven fandt ikke anvendelse ved overtagelse af rengøringen for en kommune.

En virksomheds overtagelse af rengøringen efter et udbud i en kommune indebar ikke en virksomhedsoverdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand. Arbejdsretten fandt, at den gruppe af medarbejdere på ca. 100 personer, som hos den tidligere leverandør havde udført rengøringsopgaven, samlet set udgjorde en økonomisk enhed, og at dette gjaldt, uanset at ca. 44 af disse medarbejdere var tidsbegrænset ansat for en kortere periode. Arbejdsretten fandt på den baggrund, at selv om det måtte lægges til grund, at den nye leverandør overtog 34 ansatte, hvoraf nogle var nøglepersoner (hvilket retsformanden ikke fandt det nødvendigt at tage stilling til), var der ikke tale om, at den nye leverandør havde overtaget en efter antal og kvalifikationer betydelig del af arbejdsstyrken hos den tidligere leverandør.