Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 13-05-2019

Sag nr. FV2018.0113 Børge Dahl

Lærernes Centralorganisation (LC) for A mod Kommunernes Landsforening (KL) for X Kommune

Det måtte anses for godtgjort, at afskedigelse af tillidsrepræsentantsuppleant var begrundet i tvingende årsager, idet omplacering ikke var mulig som følge af manglende uddannelseskompetencer.