Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 17-12-2019

Sag nr. FV2019.0111 Poul Sørensen

HK Privat mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle

De boligsociale medarbejdere i Den boligsociale helhedsplan kan hverken formelt eller reelt anses for ansat i AAB Vejle, hvorfor de ikke omfattet af lokalaftalen mellem AAB Vejle og HK Privat.