Spring over hovedmenu

Kendelse af 10-02-2020

Sag nr. FV2019.0127 Poul Dahl Jensen

Fødevareforbundet NNF for A mod DI Overenskomst II for Arla Foods Amba

Ikke i strid med Mejeribranchens Fællesoverenskomst ved en lokalaftale at etablere holddrift, der alene omfatter ét hold.