Spring over hovedmenu

Kendelse af 12-10-2020

Sag nr. FV2020-355 Marianne Højgaard Pedersen

FOA for A og B mod Danske Regioner for Region Sjælland

Opsigelse af to medarbejdere var ikke rimeligt begrundet, hvorfor medarbejderne havde krav på godtgørelse.