Spring over hovedmenu

Kendelse af 13-05-2020

Sag nr. FV2020-236 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund (3F) for Tømrersjak ved akkordholder A mod Dansk Byggeri for Byggefirmaet B

En virksomheds fradrag i et akkordoverskud af et beløb, som virksomheden hævdede at sjakket skulle erstatte for skade forvoldt på dele af et byggeri, var ikke berettiget.