Spring over hovedmenu

Kendelse af 16-12-2020

Sag nr. FV2020-1329 Anne Louise Bormann

Finansforbundet som mandatar for Nationalbankens Personaleforening for A mod Danmarks Nationalbank

A, der var medarbejdervalgt repræsentant i Samarbejds- og Arbejdsmiljøorganisationen på sin arbejdsplads, hvor han havde været ansat i 30 år som servicemedarbejder, blev bortvist efter i to tilfælde at have forladt arbejdspladsen før arbejdstids ophør og uanset dette tidsregistreret en fuld arbejdsdag. Voldgiftsretten fandt, at der var tvingende årsager til at opsige ham, men at bortvisning var uberettiget.