Spring over hovedmenu

Kendelse af 16-07-2020

Sag nr. FV2020-348 Børge Dahl

3F/Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening mod Dansk Byggeri

Dansk Byggeri skal anerkende, at artikel 8 om varigheden af natarbejde i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden ikke er implementeret i Jord- og Betonoverenskomsten 2017.