Spring over hovedmenu

Kendelse af 16-10-2020

Sag nr. FV2019.0121 Poul Dahl Jensen

Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk mod KL for Midtjysk Brand & Redning

Overenskomsten giver ikke menige brandfolk krav på at blive aflønnet som holdledere, når blot de har holdlederuddannelsen, uanset om der konkret gøres brug af holdlederuddannelsen.