Spring over hovedmenu

Kendelse af 18-12-2020

Sag nr. FV2019.0695

CO-industri for 3F Industrigruppen mod DI Overenskomst I v/ DI for KOPENHAGEN FUR a.m.b.a.

Det var ikke i strid med overenskomsten og lokalaftalen at undlade at tilbyde genansættelse af en række af virksomhedens skindsorterere uden at give dem opsigelsesvarsel og/eller godtgørelse i medfør af lokalaftalens punkt 7, 5. afsnit.