Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-11-2020

Sag nr. FV2020-516 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund (3F) mod DI Dansk Byggeri for X A/S

Arbejde i en virksomhed blev ikke udført af selvstændige virksomheder i et lønmodtagerlignende forhold, og der forelå derfor ikke en omgåelse af overenskomsten.