Spring over hovedmenu

Kendelse af 20-08-2020

Sag nr. FV2020-508 Jon Stokholm

Blik- og Rørarbejderforbundet for A og B mod Tekniq Arbejdsgiverne for X A/S

Virksomhed var uberretiget til at nægte, at udbetale akkordholder A´s akkordoverskud. Virksomheden var herudover ikke berretiget til at tilbageholde B´s akkordoverskud, da B ikke var uberretiget til at sælge et antal paller tilhørende X A/S.