Spring over hovedmenu

Kendelse af 26-08-2020

Sag nr. FV2020-506 Jon Stokholm

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for CRH Concrete A/S

Klager nedlagde påstand om, at honorering af arbejdsmiljørepræsentanters køretid, i forbindelse med deres deltagelse i et kursus for arbejdsmiljørepræsentanter, skal følge overenskomstens sædvanlige honorering med tillæg af overtidstillæg. Indklagede tog bekræftende til genmæle.