Spring over hovedmenu

Kendelse af 26-11-2020

Sag nr. FV2019.808 Lars Hjortnæs

DJØF for A mod Dansk Industri (DIO I) for PostNord Danmark A/S

Ikke i strid med Overenskomsten mellem PostNord Danmark A/S og Akademiker-organisationerne, at PostNord Danmark A/S ansatte A som niveau 4-chef uden højeste arbejdstid med en løn, der var lavere end 700.000 kr.