Spring over hovedmenu

Kendelse af 27-01-2020

Sag nr. FV2019.0089 Lars Hjortnæs

3F mod Dansk Industri Overenskomst I/ATL for System Transport A/S

Plukkearbejde er omfattet af det faglige gyldighedsområde, hvorfor der skal ydes lagertillæg til ansatte, der er beskæftiget med plukkearbejde, jf. lager- og terminaloverenskomsten mellem ATL og 3F-transportgruppen § 2, stk. 2.