Spring over hovedmenu

Kendelse af 27-11-2020

Sag nr. FV2020-642 Hanne Schmidt

CO-industri for HK/Privat for person 1 mod DI Overenskomst I v/DI

Der var ikke grundlag for, at realitetsbehandle sagen på grund af manglende retlig interesse, da indklagede virksomhed var ophørt.