Spring over hovedmenu

Kendelse af 29-01-2020

Sag nr. FV2019.0149 Oliver Talevski

Serviceforbundet for A mod DI Overenskomst II for G4S Security Services A/S

Efter en samlet konkret vurdering var det berettiget at bortvise en medarbejder, som var faldet i søvn under sin vagt.